Staande aan de rand van de sloot tast ik met mijn ogen de horizon af, zie ik het licht in het water, zie ik de glanzende modder naast mijn schoenen.
Ik ben in het polderland en zie de sporen van mens en dier, van heden en verleden, van verdwenen ruigten en leegten, van land dat er had kunnen zijn of kan ontstaan. 

actueel
werken op doek
werken op papier